Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mycket kroppsfett ökar risken för cancer i matsmältningsorganen

Fetma ökar risken för cancer i matsmältningsorganen och det är mängden kroppsfett snarare än personens storlek som är den främsta fetmarelaterade riskfaktorn för dessa cancertyper. Det visar en ny studie som publiceras i tidskriften PLOS Medicine av forskare vid universitetet i Cambridge och Karolinska Institutet.

Tidigare observationsstudier har visat att ett högt BMI (kroppsmasseindex) är kopplat till flera cancertyper.

I den nya studien har forskare använt data från UK Biobank och stora internationella konsortier samt en metod som kallas Mendelsk randomisering för att undersöka vid vilka cancertyper det finns ett orsakssamband mellan kroppsstorlek och cancerrisk samt hur olika komponenter som kroppsfett, BMI och längd påverkar denna risk.

Forskarna studerade om individer med genvarianter som är kopplade till högt BMI, mycket kroppsfett eller kroppslängd över genomsnittet också har en ökad risk att drabbas av 22 olika cancertyper.

Susanna Larsson Foto Anna Persson

– Kroppsvikten påverkas ofta av förekomsten av cancer eller av cancerbehandlingen. Att titta på gener snarare än en individs längd eller vikt minskar risken för att hitta samband i observationsdata som inte är orsakssamband, säger Susanna Larsson, docent vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och delad sistaförfattare till artikeln.

BMI och cancer i matsmältningsorganen

Genetisk benägenhet att vara lång var förknippat med något ökad risk för alla olika kategorier av cancer. Genetisk benägenhet för högt BMI var huvudsakligen kopplat till ökad risk för cancer i matsmältningsorganen, framför allt cancer i lever, mage, matstrupe och bukspottkörtel.

Den ökade risken för cancer i matsmältningsorganen kunde främst förklaras av genvarianter som ger ökad benägenhet till mycket kroppsfett.

– Det innebär att kroppsfett är en viktigare riskfaktor än kroppsstorlek och att högt BMI inte nödvändigtvis är en riskfaktor för många olika cancertyper, utan främst för cancer i matsmältningsorganen, säger Susanna Larsson.

Genetisk benägenhet för högt BMI var även kopplat till ökad risk för cancer i livmodern, äggstockarna och lungan, men minskad risk för bröst- och prostatacancer.

Högre risk med fler celler i kroppen

Studien visar inte mekanismerna bakom associationerna, men en hypotes är att långa människor har högre cancerrisk eftersom de har fler celler i kroppen. Enligt forskarna kan kopplingen mellan kroppsfett och cancer i matsmältningsorganen bero på större konsumtion av cancerframkallande ämnen i fet mat, eller att mer fettvävnad ger ökad inflammation i mag-tarmkanalen.

Kopplingen mellan fetma och könsspecifika cancerformer påverkas sannolikt av produktionen av könshormoner i fettvävnad.

Studien gjordes i samarbete med forskare vid universitetet i Cambridge och Bristol, Storbritannien. Forskarna har inte mottagit någon specifik finansiering för studien.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från universitetet i Cambridge.

Publikation

“Body size and composition and risk of site-specific cancers in UK Biobank and large international consortia: a Mendelian randomisation study”. Mathew Vithayathil, Paul Carter, Siddhartha Kar, Amy M. Mason, Stephen Burgess, och Susanna C. Larsson. PLOS Medicine, online 29 juli 2021, doi: 10.1371/journal.pmed.1003706.