Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer

Behandlingsprediktion och läkemedelsdesign i bröstcancer med fokus på tumörmikromiljön

Cancer är en komplex sjukdom på många nivåer och även tumörcellernas mikromiljö varierar och påverkar olika canceregenskaper som är relevanta för behandlingsval och effekter. Resultat från forskning kring hur diagnostik och läkemedelsbehandling av bröstcancer kan förbättras genom att inkludera ny information om hur cancercellernas mikromiljö påverkar cancerprogression kommer att presenteras.

Nya data kring läkemedelsdesign kommer också att diskuteras i relation till olika strategier för att optimalt kunna behandla cancerpatienter.

Program

12:10–12:55
Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

12:10 Välkomna – Pfizer
12:15 Föreläsning
12:45 Tid till frågor
12:55 Slut

Föreläsare
Göran Landberg,
Professor, Sahlgrenska Centrum för cancerforskning, Göteborgs Universitet.

För mer information och anmälan