Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MSD bjuder in till webbinarium tisdag den 9 april

Biverkningshantering vid behandling med immunterapi

Tisdag 9 april 2024 kl. 17.00-18.30

Föreläsare:
Dr Ankur Pandita, specialistläkare på onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ssk Elwira Angervall, sjuksköterska och sektionsledare på onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Välkommen till en utbildning om biverkningshantering vid behandling med immunterapi. Föreläsarna kommer gå igenom teorin och den medicinska bakgrunden till immunrelaterade biverkningar samt praktisk hantering och omvårdnadsaspekter. Det finns tid avsatt för att få svar på sina frågor och diskutera erfarenheter. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och urologer samt specialiteter som kan komma i kontakt med cancerpatienter med immunterapibehandling. MSD står för kostnad av föreläsare. Deltagande i utbildningen är kostnadsfritt.

Anmälan: Vänligen anmäl dig eller din klinik genom att maila till Roland Fjellström, [email protected]

Agenda:
17:00-17:05 MSD hälsar välkomna
17:05 -17:30 Immunterapi och medicinsk bakgrund till immunrelaterade biverkningar – Dr Ankur Pandita
17:30-17:55 Biverkningshantering och omvårdnad från sjuksköterskans perspektiv – Ssk Elwira Angervall
17:55-18:05 Bensträckare
18:05-18:30 Diskussion och tid för frågor

För mer information och anmälan