Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Möt brödraskapet som stöder forskning mot prostatacancer

Conny Karlsson, som bor i Strängnäs och arbetar med fastighetsförvaltning inom allmännyttan, har varit medlem i Svenska Druidorden sedan 2008. Han är en av ordens cirka 4 500 medlemmar i Sverige och ser gärna att ännu fler ska välja att gå in i denna strikt manliga orden som är religiöst och politiskt obunden.

– När jag blev värvad av en granne visste jag ingenting om Druidorden, men jag blev nyfiken och bestämde mig för att gå på ett första möte. Conny, som nyligen fyllt 50 år och hittills mest engagerat sig i barnens bandyklubb, tilltalades av de nyckelord som styr ordens arbete – broderlighet, sedlighet och välgörenhet.

– Vi träffas över alla religiösa och politiska gränser. Det som förenar oss är det starka brödraskapet. Vi värnar varandra och strävar efter att göra gott.

Vår gemenskap är ett andningshål i vardagen, att följa våra etiska regler är en slags levnadskola, säger han och berättar att medlemmarna som är mellan 24 och 100 år gamla, träffas en gång i månaden för att bland annat prata om druidernas spännande historia. Den moderna Druidorden grundades i England 1781, men druiderna är främst kända som ”medicinmän” och mystiker inom den keltiska kulturen. I Sverige finns det idag 71 olika loger över hela landet, den första startades i Malmö 1904. Liksom andra ordenssällskap, till exempel Odd Fellow, finns det några ritualer även inom Svenska Druidorden som inte är öppna, men Conny Karlsson betonar att det inte är ett hemligt sällskap.

– Jag är helt öppen med mitt medlemskap men visst möts man ibland av lite misstänksamhet, det finns mycket fördomar, konstaterar han.

Sedan 2017 är han ansvarig för den stipendiefond som Druidorden startade för drygt 20 år sedan och som bygger på insamlade medel från medlemmarna.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...