Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Molekylär onkologi – från organ till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin.

Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer att få många möjligheter till diskussioner med kollegor och kursansvariga.

Med vänlig hälsning Roche AB
Maria Johansson
Terapiområdesansvarig Onkologi

Kursansvariga och föreläsare

Daria Glaessgen, Stockholm
Fredrik Enlund, Kalmar
Mef Nilbert, Lund
Håkan Axelson, Lund
Jens Enoksson, Lund
Karin Holmsten, Stockholm
Marie Klintman, Lund
Lars Ny, Göteborg
Michael Bergqvist, Uppsala

För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2500 kronor. Kostnaden för hotellrummet inklusive frukost (för de som önskar) är 2400 kronor/natt. Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Johansson på mobiltelefon 073-14 28 335 eller e-post [email protected]

Program

Onsdag | 20 september

09.00 — 09.30 Samling med kaffe och smörgås
09.30 — 09.40 Välkomna samt praktisk info
09.40 — 12.00 Allmän tumörbiologi, mekanismer och signalvägar
12.00 — 13.00 Lunch
13.00 — 14.30 Molekylär patologi
14.30 — 15.00 Tumörimmunologi
15.00 — 15.30 Kaffe
15.30 — 16.00 Processen kring införande av nya läkemedel
16.00 — 17.30 Urologiska tumörer
19.00 Middag

Torsdag | 21 september

08.30 — 09.30 Malignt melanom
09.30— 10.00 Kaffe
10.00 — 11.45 Bröstcancer
11.45 — 12.45 Lunch
12.45 — 14.30 Gastrointestinala tumörer
14.30 — 15.00 Kaffe
15.00 — 17.00 Patientfall gruppdiskussioner
19. 00 Middag

Fredag | 22 september

08.30 — 10.15 Lungcancer
10.15 — 10.45 Kaffe
10.45 — 12.15 Gynekologisk cancer
12.15 — 12.30 Sammanfattning, reflektion och avslut
12.30 Lunch

För mer information

För anmälan