Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Möjlighet till förbättrad överlevnad och tolerabilitet vid behandling av nmCRPC

Välkommen till vårt lunchwebbinarium med fokus på –

Möjlighet till förbättrad överlevnad och tolerabilitet vid behandling av nmCRPC

Föreläsare Docent öl. Michael Häggman, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

MOVING FORWARD in Prostate Cancer är en serie webbinarier – ett forum som tar upp olika intressanta ämnen med ledande experter som diskuterar det senaste inom området. Webbinariet erbjuder möjlighet till dialog och frågeställningar från deltagarna.

Agenda 4 maj 2021, kl. 12.15-13.00:

12.15 Moderator hälsar välkommen
// Öl. Anna Laurell, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

12.20 Möjlighet till förbättrad överlevnad och tolerabilitet vid behandling av nmCRPC
// Doc.öl. Michael Häggman, Urologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

12.50 Diskussion & frågor

 

Med vänlig hälsning

NUBEQA Teamet

(darolutamid)

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider