Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mindre risk för impotens med ny behandling mot prostatacancer på Karolinska Universitetssjukhuset

Vid en fokalbehandling behandlas enbart tumören i prostata och inte hela körteln. När omkringliggande vävnad och nerver skonas blir det färre biverkningar. Metoden utvärderas i en forskningsstudie på Karolinska Universitetssjukhuset, som är första sjukhus i Skandinavien att använda den. 

Anna Lantz.

Anna Lantz

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och dödar omkring 2200 svenska män varje år. Många av tumörerna är dock godartade och behöver aldrig behandlas.

Elakartade tumörer brukar behandlas med strålterapi eller genom kirurgi, då hela prostatakörteln tas bort. Det ger goda möjligheter att förlänga patienternas liv, men ofta följer biverkningar som urinläckage och impotens.

Nu kan en ny metod bli aktuell för de cancerpatienter i Region Stockholm som drabbats av behandlingskrävande prostatacancer.
–    Vi utvärderar så kallad fokalbehandling inom ramen för en randomiserad klinisk studie. Den nya metoden kommer att jämföras med de konventionella metoder vi redan använder på sjukhuset, det vill säga operation och strålning, säger Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Elektricitet mellan nålar

Fokalbehandling är lämplig för patienter med behandlingskrävande tumörer i ett mindre avgränsat område av prostatan. Tekniken används bland annat i Storbritannien, Tyskland, USA och Australien.

Vid fokalbehandlingen förs nålar in via mellangården, in i prostatakörteln och placeras runt tumören. Tumörvävnaden dödas genom att elektricitet skickas mellan nålarna, vilket ger celldöd utan någon värmeutveckling. Patienten är sövd under behandlingen men kan som regel gå hem samma dag som ingreppet utförs.

Under september genomförde Anna Lantz den första fokalbehandlingen mot prostatacancer på Karolinska Universitetssjukhuset med stöd av professor Mark Emberton som är en brittisk urolog och specialist på minimalinvasiva metoder för prostatacancer.
–    Ingreppet gick bra, helt enligt planering. Vi välkomnar nu deltagare från hela Region Stockholm för bedömning och hoppas på att öppna ytterligare en behandlings-site på Danderyds Sjukhus inom kort. Totalt kommer 184 patienter att inkluderas i studien, säger Anna Lantz.

Bättre bilddiagnostik ger exakt position

Diagnostiken av prostatacancer har förbättrats mycket de senaste åren genom att MR, magnetresonanstomografi, kan ge mer detaljerade bilder av den exakta positionen för tumörer i prostatan. Det här är en förutsättning för fokalbehandling.
–    Det är en stor fördel att inte behöva avlägsna hela prostatan. Muskler och nerver kring körtlen skonas i högre grad, vilket ger större chans till en bra funktion och livskvalitet för män som drabbats av prostatacancer, säger Anna Lantz.

Inga jämförande studier finns ännu, men de mindre studier som hittills publicerats har visat att risken att drabbas av impotens och urinläckage mer än halveras vid fokalbehandling jämfört med konventionell kirurgi.

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

[email protected]

 

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer

Ny metod kan rädda fler från hudcancer