Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Nationell Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i centrala nervsystemet finns nu i en uppdaterad digital version anpassad till Stöd och behandlings nya invånargränssnitt.

För Min vårdplan bröstcancer och tumörer i det centrala nervsystemet har även enstaka uppdateringar av innehållet gjorts.

Nationell Min vårdplan finns tillgänglig både för utskrift på papper och digitalt via 1177 Vårdguiden. Patientinformationen som ingår uppdateras regelbundet och förvaltas nationellt av RCC. Det avlastar verksamheterna att de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen och vårdprofessionen kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.

Du hittar de nya versionerna av Min vårdplan för utskrift, samt information om vad som har ändrats sen föregående version på vår webbplats.

Min vårdplan syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för den enskilde patienten. I Min vårdplan får patienten information om hela vårdförloppet. Innehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig.

Min vårplan tas fram för fler diagnoser

Ytterligare nationella Min vårdplan är under framtagande för diagnoserna:

  • Urinblåsecancer (våren 2022)
  • Huvud-halscancer (våren 2022)
  • Barncancer (våren 2022)
  • Myelom (våren 2022)
  • Skelett- och mjukdelssarkom (våren 2022)
  • Lungcancer (våren 2022)
  • Cancer utan känd primärtumör (CUP) (våren 2022)
  • Bukspottskörtelcancer (våren 2022)
  • Hudcancer (våren 2022)

Preliminär tidpunkt för publicering inom parentes.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Forskning visar att titthålskirurgi ger fördelar vid tjock- och ändtarmscancer