Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Metastaserad Kastrationsresistent Prostatacancer (mCRPC), BRCA Testing och PARP-hämmare

SYFTET MED DETTA WEBBINARIUM ÄR ATT
• Ge en överblick av behandling med PARP-hämmare idag för män med mCRPC
• Lära från introduktionen av PARP-hämmare vid ovarialcancer
• Få kunskap om olika metoder för BRCA-testning med för-och nackdelar
• Summera och bana väg framåt för att komma igång med testning och behandling på kliniker i Sverige

PRESENTERAR/FÖRELÄSER GÖR:
• Charlotte Alverbratt, överläkare onkologi, Region Halland, doktorand Sahlgrenska Akademin
• Susanne Malander, överläkare, specialist i gynekologisk onkologi och allmän onkologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund
• Fredrik Enlund, docent molekylär patologi, chef Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län
• Johan Lindberg, Senior forskare, Karolinska Institutet

AGENDA:
Välkomna & introduktion
PARP-hämmare vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer – var är vi idag?
I Charlotte Alverbratt

Vad har vi lärt oss vid introduktion av och behandling med PARP-hämmare vid ovarialcancer – gynonkologens perspektiv
Susanne Malander

BRCA-testning ur ett molekylärpatologiskt perspektiv – vävnadstestning
I Fredrik Enlund

ctDNA-testning i avancerad prostatacancer
Johan Lindberg

Vävnads- respektive blodbaserad testning – för- och nackdelar
Charlotte Alverbratt, Fredrik Enlund och Johan Lindberg

Diskussion I Charlotte Alverbratt

Summering och avslutning I Charlotte Alverbratt

För mer information och anmälan