Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mat och näring vid cancersjukdom – avgörande för att möjliggöra behandling

Kl 12.10–12.55

Välkomna till vårt lunchwebbinar där vi kommer att fördjupa oss kring matens betydelse vid cancerbehandling. Webbinaret inleds med en föreläsning med Klara Nypelius Standley, Leg. Dietist Onkologkliniken, Skånes universitetssjuhus, Malmö och därefter öppnar vi upp för frågor och paneldiskussion tillsammans med specialistläkare och -sjuksköterska.

Mer info och anmälan