Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mammografiscreening i ålder 40–49 år kan minska bröstcancerdödlighet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor, men trots ökande incidens har bröstcancerdödligheten minskat över de senaste 25 åren, troligen beroende på bättre behandling och tidig upptäckt. Målet med mammografiscreening är att genom regelbundna mammografiundersökningar upptäcka bröstcancrar i tid och därmed rädda liv. Mammografiscreening för bröstcancer är internationellt allmänt accepterat som en effektiv metod att reducera bröstcancerdödligheten i dag, även om debatten aldrig riktigt stillat sig. Mest ifrågasatt har screening för de yngsta och äldsta inbjudna kvinnorna varit, det vill säga åldersgrupperna 40– 49 år och 70–74 år.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm

Läs mer...

Kolla brösten på köpcentret – ny metod för att öka tillgängligheten 

Läs mer...

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...