Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza minskade risken för död med 32% hos patienter med BRCA-mutationer i germinalcellerna vid tidig bröstcancer

Fortsatt positiva resultat från fas-III studien OlympiA visar att Lynparza är den första PARP-hämmaren som ger signifikant och kliniskt betydelsefull överlevnad vid tidig bröstcancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider