Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza minskade risken för död med 32% hos patienter med BRCA-mutationer i germinalcellerna vid tidig bröstcancer

Fortsatt positiva resultat från fas-III studien OlympiA visar att Lynparza är den första PARP-hämmaren som ger signifikant och kliniskt betydelsefull överlevnad vid tidig bröstcancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...