Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/KLL intresse. Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer att få många möjligheter till diskussioner med kollegor och kursansvariga.

Kursansvariga och föreläsare
Mats Jerkeman, Lund
Birgitta Sander, Stockholm
Björn Wahlin, Stockholm
Daniel Molin, Uppsala
Kristina Drott, Lund
Per-Ola Andersson, Borås
Richard Rosenquist
Brandell, Stockholm

För mer info och anmälan

Liknande poster

Intressanta nyheter presenterades på populära lymfomkonferensen i Lugano

Läs mer...

New Orleans kryllade av hematologer som äntligen fick träffas på ASH 2022

Läs mer...

ST-läkare i hematologi på fullmatad kurs om stamcellstransplantationer

Läs mer...