Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden
Ulfsunda slott | 19-21 april 2023

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/KLL intresse. Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer att få många möjligheter till diskussioner med kollegor och kurs- ansvariga. Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till ST-läkare.

För kursen utgår en deltagaravgift på 2 500 kr. För de deltagare som önskar logi, bokas detta vid anmälan. Kostnaden för hotellrum inklusive frukost är 2100 kr/natt och faktureras av Roche AB samtidigt med deltagaravgiften.

Deltagaren bokar och betalar sin resa själv. Roche AB står för alla måltider under kursen.

Vi ber er vänligen uppmärksamma att det finns ett begränsat antal platser. En komplett anmälan ska vara oss tillhanda senast den 6 mars 2023. Anmälan är bindande. Vid avbokning kommer Roche AB att fakturera huvudmannen deltagaravgiften samt kostnad för logi om logi bokats.

Med vänlig hälsning Roche AB
Mattias Ellberg,
Terapiområdesansvarig hematologiska maligniteter

Klicka här för mer information och anmälan