Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Livmoderhalscancer: Kvinnor 30-70 år får möjlighet ta HPV-prov på sig själva i hemmet

Med start i november börjar Region Västmanland att erbjuda kvinnor i åldern 30-70 år självprovtagning i hemmet för HPV, humant papillomvirus, viruset som kan orsaka livmoderhalscancer. Självprovtagningen ersätter i de flesta fall besök hos en barnmorska, men möjligheten att provta sig på en barnmorskemottagning blir kvar för den som vill.

Regelbunden provtagning minskar cancerrisken med mer än 90 procent. Och ju tidigare upptäckt, desto större chans till lyckad behandling.

Region Västmanland börjar skicka ut provtagningsmaterialet till kvinnor 30-70 år i en första etapp med start i början av november, varefter fler etapper följer. Under 2023 beräknas cirka 15 000 kvinnor få provkitet skickat till sig.

Prov även om man är vaccinerad

Det tar bara ett par minuter att ta provet på sig själv, och därefter skickar man det i retur till regionen. Självprovtagning för HPV är lika säker och effektiv som att ta provet på en mottagning. Skulle provet visa på HPV blir man kallad till cellprovtagning hos en barnmorska, tidigast tre månader efter provsvaret. Visar den provtagningen på cellförändringar i livmoderhalsen blir man kallad till ett läkarbesök.

Det är viktigt att lämna prov även om man är vaccinerad mot HPV eftersom vaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer.

 

Kontakt

Björn Svartsgård, överläkare på Kvinnokliniken

[email protected]