Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Livmoderhalscancer hos unga skåningar snart utrotad

Screening i kombination med vaccination av unga mot HPV, humant papillom virus, kommer att leda till att livmoderhalscancer i stort sett utrotas bland Skånes unga inom några år. Vaccinationen kan även leda till att andra cancersorter som orsakas av HPV utrotas. Nu erbjuds även pojkar vaccinet.

En stor andel av de skånska kvinnorna kommer till screeningen för livmoderhalscancer och HPV eller tar ett självtest.Vid screening för livmoderhalscancer kan cellförändringar upptäckas på ett tidigt stadium, innan cancer utvecklas.

– År 2025-26 kommer nog livmoderhalscancer att vara i stort sett försvunnet bland de unga, säger Christer Borgfeldt, överläkare och processledare cervixcancerprevention vid Regionalt Cancercentrum Syd.

Han baserar sitt uttalande på siffror från RCC Syds årsrapport för 2019. Den visar att andelen skånska kvinnor som går på sina kontroller för cellförändringar i livmoderhalsen och HPV har ökat stadigt i alla åldersgrupper de senaste åren och nu ligger på 83,5 procent.

– Speciellt bland de unga tjejerna är det väldigt hög täckningsgrad, säger Christer Borgfeldt.
Han tror att det kan ha att göra med att vaccinationssprutan mot HPV som ges i årskurs 5, har gett flickorna kännedom om vad HPV är för något och vad en infektion kan leda till.

På grund av pandemin har det under våren 2020 skett en nedgång i antal genomförda screeningar, eftersom bara hälften av barnmorskemottagningarna har varit öppna för screeningprov. För att kompensera för bortfallet skickades det under maj månad ut 20 000 självprovtagningskit till kvinnor i Skåne som skulle ha kallats. Lika många skickas ut i början av hösten.

Ger bra skydd
I januari 2017 började Region Skåne testa kvinnor i Skåne för HPV-infektion i samband med att de screenas för cellförändringar. För den som både är vaccinerad mot HPV och går på sina kontroller, är risken att drabbas av livmoderhalscancer nästan noll. Den som uteblir från kontrollen, kommer inom något år att kunna få ett självtest hemskickat, vilket förutom att underlätta för kvinnorna också är hälso- och samhällsekonomiskt positivt.

Nu vaccineras även pojkar
Under förra året var det 84 procent av flickorna som tackade ja till erbjudandet om vaccination mot HPV. Från och med i höst erbjuds även pojkar i årskurs 5 vaccination, något som kommer att minska antalet fall av livmoderhalscancer ytterligare, tror Christer Borgfeldt.

– I statistiken kommer man nog att se detta inom fem, sex år – en ännu större minskning av cellförändringar hos tjejer och i bästa fall färre fall av livmoderhalscancer.

Kondylom ovanligt
Vaccinationen medför också en hel del andra positiva effekter. Flera andra cancersorter, som tonsillcancer, analcancer, cancer i blygdläppar och peniscancer har även de sitt ursprung i HPV. Dessa cancersorter beräknas också minska i framtiden. Dessutom har en tidigare vanlig könssjukdom – kondylom även kallat könsvårtor i stort sett redan försvunnit.

– Jag har inte sett något kondylom på flera år, säger Christer Borgfeldt.

Trots de fina siffrorna finns mer arbete att göra. I vissa socialt utsatta områden är hörsamheten till screeningen låg. Christer Borgfeldt och hans kollegor jobbar aktivt för att nå dessa kvinnor. Bland annat har man haft möten med lokala företrädare i samhället, för påverka och genom dem nå kvinnorna.

Fakta cervixcancer, HPV och screening

  • Cervixcancer, som också kallas livmoderhalscancer, är sällsynt hos HPV-negativa.
  • Andra generationens vacciner minskar risken att utveckla cervixcancer med 90 procent och cervixscreening med HPV minskar risken med 95 procent. Med både vaccination och HPV-screening blir skyddet nästan 100 procent.
  • 2018 drabbades 540 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer, 74 av dem i Skåne.
  • 83,5 procent av de skånska kvinnorna gick på sina screeningkontroller under förra året. I hela riket var den siffran 79,4 procent.
  • Sedan 2012 erbjuds alla flickor i årskurs 5 vaccination mot de HPV som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer. Från och med hösten 2020 används ett bredare vaccin som förebygger 95 procent av all livmoderhalscancer och ges till både flickor och pojkar i årskurs 5.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi