Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lanserar nytt stöd för mor- och farföräldrar till barn med cancer

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. För mor- och farföräldrar blir sorgen dubbel – sorg över det sjuka barnbarnet, men också över vad det egna barnet tvingas gå igenom. Nu lanserar Barncancerfonden riktat stöd för mor- och farföräldrar.

– Mor- och farföräldrar är ofta en bortglömd grupp sett till stöd och vägledning i samband med ett barnbarns cancerdiagnos och behandling. Med det här materialet kan vi hjälpa drabbade mor- och farföräldrar att bearbeta sina egen känslor och samtidigt ge dem verktyg i att kunna stödja sina egna barn, säger Katarina Gold, chef för avdelningen för råd och stöd på Barncancerfonden.

Ett cancerbesked innebär att livet drastiskt förändras. För många kan det vara svårt att ta till sig all information till en början, medan andra vill veta så mycket det bara går.

– En annan vanlig reaktion hos den äldre generationen är en känsla av att saker sker i fel ordning. Att de själva bör stå på tur att bli sjuka, inte barnbarnet. Det kan skapa ilska och frustration, en känsla av att livet är orättvist, säger Lennart Björklund, psykoterapeut och diakon med mångårig erfarenhet av att möta föräldrar till svårt sjuka barn.

Under 2018 och 2019 arrangerade Barncancerfonden, under ledning av Lennart Björklund, samtalsdagar för mor- och farföräldrar till cancerdrabbade barn. Med utgångspunkt från samtalsdagarna har en filmserie i fem avsnitt tagits fram. Varje avsnitt behandlar ett tema, och ackompanjeras av ett omfattande skriftligt studiematerial med fördjupning och diskussionsfrågor. Filmerna och studiematerialet kan användas individuellt eller som ett diskussionsunderlag för en samtalsgrupp.

Mer information om stödet finns på Barncancerfondens hemsida.

Mor- och farföräldrars egna tips till andra drabbade:

  • När barnbarnet är under behandling, vänta inte på att föräldrarna ska be dig om hjälp. Ta egna initiativ som till exempel att lämna matlådor eller städa.
  • Ingen människa kan vara förberedd för att hantera ett barns död. Det gäller att kapitulera inför det och inse att du inte har alla svar.
  • Tveka inte att söka hjälp om du känner att oron eller sorgen blir svår att hantera.
  • Hitta någon annan än ditt eget barn att prata med om allt det svåra. Det kan vara en arbetskamrat, en god vän eller ett syskon.
  • Försöka hitta andra som varit med om liknande saker, det hjälper mycket att känna att du inte är ensam.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus