Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kyprolis vid multipelt myelom

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att Kyprolis kananvändas i kombination med dexametason
• att Kyprolis kan användas i kombination med lenalidomid och dexametason i andra linjen
• att inte använda Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason i övriga linjer
• att inte användaKyprolis i kombination med daratumumab och dexametason

NTrådet har tidigare lämnat ett yttrande gällande Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason, samt för Kyprolis i kombination med enbart dexametason. NTrådet har efter samråd med NAC (nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel) beställt en kompletterande hälsoekonomisk utvärdering av TLV som är specifik för andra linjens behandling med Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason, vilket ligger till grund för uppdateringen av denna rekommendation.

Läs hela rekommendationen här