Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kunskapen ökar om sarkom

På årets CTOS-möte i New York var det som alltid när det gäller sarkom ont om stora randomiserade studier. Många av rapporterna handlade om retrospektiva data. Men den molekylärbiologiska forskningen går raskt framåt och kunskapen om vad som driver sarkomcellen blir allt större, vilket ökar möjligheterna till mål riktad behandling avsevärt. Här följer ett urval av de mest intressanta presenta tionerna refererat av överläkare Elisabet Lidbrink och biträdande överläkare Hanjing Xie, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.CTOS ordnar en konferens kring månadsskiftet oktober-november varje år, i år i New York. Dessa dagar sammanföll med två speciella händelser för NewYork-borna. Sista oktober firades med en jättelik Hallowen-parad utefter 6:e avenyn. Majoriteten minglande människor i den svåra trängseln var sminkade till monster, änglar, dödskallar med mera. Festen varade långt in på nattkröken. På söndagen var det dags för en annan stor händelse. New York Marathon med 30 000 deltagare som springer genom alla fem stadsdelarna i New York.

Läs referatet här!

 

Liknande poster

Utökat stöd till forskning kring sarkom, den glömda cancern

Stort pilotprojekt med bred analys av arvsmassan i kampen mot mystiska cancertumörer

Forskningswebinariet: Den tuffa kampen för bot