Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kroppens ”flaskpost” levererar målriktad cancerbehandling

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en målsökande cancerbehandling som utnyttjar kroppens egen flaskpost – små membranbubblor som våra celler kommunicerar med. En ny studie publicerad i tidskriften Nature Biomedical Engineering visar att behandlingen minskar tumörtillväxten och förbättrar överlevnaden hos möss.

För att våra celler ska kunna kommunicera med varandra skickar de ut små membranbubblor, så kallade extracellulära vesiklar, som innehåller olika signalmolekyler. Intresset för dessa små bubblor, som ibland kallas för kroppens flaskpost, har ökat på senare år eftersom de bland annat skulle kunna användas för att leverera läkemedel i kroppen.

Oscar Wiklander, Samir EL Andaloussi och Doste Mamand, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Antikroppar söker upp tumörer

Nu har KI-forskare lyckats skapa en målsökande cancerbehandling genom att ladda membranbubblorna med cytostatika och fästa antikroppar riktade mot tumörceller på bubblornas yta. Förutom att vara målsökande fungerar antikropparna som en form av immunterapi, vilket resulterar i en förstärkt effekt. När behandlingen injicerades i möss med bröstcancer eller melanom sågs både en minskad tumörtillväxt och förbättrad överlevnad.

– Genom att koppla olika antikroppar till extracellulära vesiklar kan vi styra dem mot i princip vilken vävnad som helst. Därför har behandlingen potential att användas mot andra svårbehandlade cancerformer, men även andra sjukdomar eftersom membranbubblorna kan laddas med andra typer av läkemedel också, säger Oscar Wiklander, läkare och forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, och delad försteförfattare tillsammans med Doste Mamand, forskare vid samma institution.

Ökad effekt och färre biverkningar

Förhoppningen är att den nya behandlingen ska ge en mer specifik och kraftfull effekt på tumörcellerna än dagens behandlingar utan att påverka frisk vävnad. Forskarna vill nu gå vidare och undersöka om olika kombinationer av antikroppar och läkemedel kan göra behandlingen ännu mer målstyrd och effektiv.

– Vi vill bland annat undersöka möjligheten att leverera mRNA som cancerläkemedel. I slutändan är vår förhoppning att detta kan leda till en ny typ av behandlingsplattform som kan förbättra behandlingseffekten och minska biverkningarna vid svårbehandlade sjukdomar, särskilt cancer, säger studiens sisteförfattare Samir EL Andaloussi, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Europeiska forskningsrådet (ERC) och CIMED. Flera av författarna har finansiellt intresse i Evox Therapeutics.

Publikation: ”Antibody-displaying extracellular vesicles for targeted cancer therapy”, Oscar P. B. Wiklander, Doste R. Mamand, Dara K. Mohammad, Wenyi Zheng, Rim Jawad Wiklander, Taras Sych, Antje M. Zickler, Xiuming Liang, Heena Sharma, Andrea Lavado, Jeremy Bost, Samantha Roudi, Giulia Corso, Angus J. Lennaárd, Manuchehr Abedi-Valugerdi, Imre Mäger, Evren Alici, Erdinc Sezgin, Joel Z. Nordin, Dhanu Gupta, André Görgens, Samir EL Andaloussi, Nature Biomedical Engineering, online 20 maj 2024, doi: 10.1038/s41551-024-01214-6.

Länk till artikeln publicerad i tidskriften Nature Biomedical Engineering