Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Klistriga cellfingrar hjälper till att hålla brösttumörer i schack

Forskare har upptäckt att fingerliknande cellförlängningar som kallas filopoder bidrar till att bygga upp en barriär som omger brösttumörer.  

Bröstcancerceller bryter igenom basalmembranet, som fungerar som en biologisk barriär. På bilden är de fingerliknande utskjutningar som bildas av aktin från cancerceller som invaderar det omgivande cellmediet rödfärgade och basalmembranproteinet blåfärgat. Foto: Aleksi Isomursu, Åbo biovetenskapscentrum.

I det tidiga skedet av bröstcancer är elakartade celler instängda av en vävnadsbarriär som kallas basalmembran och som hindrar dem från att sprida sig till andra delar av kroppen. Detta tidiga sjukdomsstadium är vanligtvis inte livshotande, eftersom tumören kan avlägsnas genom operation. Bröstcancer kan dock bli dödlig om den sprider sig och bildar metastaser.

För att kunna fly och sprida sig måste tumörcellerna först bryta igenom sin närmast liggande barriär, basalmembranet. Forskare vid Åbo Akademi och Åbo universitet har upptäckt att cellstrukturer som kallas filopoder hjälper till att bevara basalmembranet som omger tumören och hindrar dem från att fly.

– Dessa resultat är mycket överraskande eftersom vi tidigare trodde att dessa cancercellers klibbiga fingrar endast användes för att invadera närliggande vävnader. Nu har vi upptäckt att dessa strukturer också kan hjälpa till att hålla tumören i schack, säger professor och InFLAMES-gruppledare, Johanna Ivaska, Åbo universitet.

Dessa klibbiga fingrar skapas av ett protein som kallas Myosin-10. Forskargrupperna under ledning av Ivaska, Emilia Peuhu, docent vid institutet för biomedicin vid Åbo universitet, och Guillaume Jacquemet, biträdande professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, fann att cancerceller som saknar Myosin-10 inte kan bygga upp och bibehålla den omgivande barriären, basalmembranet, vilket gör det lättare för cancercellerna att fly.

– Tar man bort Myosin-10 blir tumörerna klart mer aggressiva. Deras basalmembran är nästan helt borta och de sprider sig lättare till den omgivande vävnaden, säger Peuhu.

I flera år har grupperna ledda av Ivaska och Jacquemet fokuserat sina ansträngningar på att förstå hur cancerceller använder filopoder för att förflytta sig och invadera omgivande vävnad. Deras tidigare resultat belyste att filopoder används av cancerceller för att sprida sig när de väl har undkommit den primära tumören. Nu har forskargrupperna upptäckt att filopoder har en motsatt roll i sjukdomens tidiga skede.

– Vi har funderat på att utveckla anti-filopodia-strategier för att behandla cancer, men våra nya resultat understryker tydligt att om man riktar in sig på filopodia eller Myosin-10 i ett för tidigt skede kan det faktiskt göra saker och ting värre, säger Jacquemet.

Teamen och deras samarbetspartners utvärderar nu hur filopoder reglerar källarmembranens sammansättning.

Resultaten publicerades i tidskriften Developmental Cell den 24 oktober 2022.

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider