Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset tar emot alla allvarliga fall av trofoblastsjukdom

Karolinska börjar i höst diagnostisera och följa alla kvinnor i Sverige som har trofoblastsjukdom, en graviditetsavvikelse som i sällsynta fall utvecklas till cancer.

–    Vi är stolta över att det blir vi som får ta ett samlat grepp kring den här patientgruppen. Det behövs mer kunskap, säger Ulrika Joneborg, specialist inom gynekologisk tumörkirurgi, medicinsk enhet bäckencancer.

Under några graviditeter uppstår ett kromosomfel som gör att moderkaksvävnaden växer till mer än vanligt. I vissa fall utvecklas detta till cancer. I Sverige drabbas cirka 150-200 kvinnor per år. Cirka 20-25 patienter utvecklar maligna tumörer. Fallen som kräver behandling är så pass få l att en gynekolog kanske bara ser ett enda under hela sin yrkesbana. Cancerbehandlingen har hittills skötts av många sjukhus i hela Sverige. Därför har det varit svårt att följa patientgruppen som helhet och samla erfarenheterna.

–    Många av de kvinnor som jag möter efterfrågar mer och tydligare information om sitt tillstånd, vilket kan vara svårt att få, eftersom det är så pass ovanligt, säger Ulrika Joneborg.

I mars fick Karolinska i uppdrag av Socialstyrelsen att diagnostisera och följa alla patienter med trofoblastsjukdom i Sverige inom ramen för nationell högspecialiserad vård. I juli 2020 trädde beslutet i kraft.

–    Nu i höst börjar vi emot patienter inom det här nya uppdraget. Kvinnor som utvecklar maligna tumörer behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi vet att deras prognos är mycket god om tumören upptäcks i tid, säger Ulrika Joneborg.

Trofoblastsjukdom följs med återkommande blodprover som skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys. De kvinnor som utvecklar maligna tumörer inleder behandling med cytostatika på sjukhuset. Därefter kan vården i vissa fall fortsätta på hemorten med specialiststöd från Karolinska.

–    Vi vill öka kunskapen om den här sjukdomen och hoppas på sikt bygga upp ett nationellt register för trofoblastsjukdom, säger Ulrika Joneborg.

Nationell högspecialiserad vård
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Läs mer på  www.socialstyrelsen.se

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer

Ny metod kan rädda fler från hudcancer