Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ackrediteras som Comprehensive Cancer Center

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet först i Sverige att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center

Efter fyra års arbete för att ackrediteras som ett Comprehensive Cancer Centre har nu Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet erhållit bekräftelsen på att man möter de högt ställda kraven som Organisation of European Cancer Institutes (OECI) ställer på kvalitet, vård, utbildning och forskning inom området cancer. I Europa finns det idag 19 olika Comprehensive Cancer Centres som samarbetar för att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till en högkvalitativ cancervård. Nu blir det 20.

– Under fyra år har vi kartlagt och tittat på styrkor och förbättringsområden inom vår organisation, kvalitetsledningssystem, vårdinnehåll, utbildning och forskning. Att nu erhålla bekräftelse på att det vi gjort möter de högt ställda kraven som ställs på ett Comprehensive Cancer Centre är fantastiskt”, säger Patrik Rossi chef Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset och fortsätter, detta är dock bara början på den fortsatta utvecklingen inom OECIs ramverk, vilket kommer fortsatt höja kvaliteten i alla aspekter av vårt uppdrag inom vård forskning och utbildning inom cancerområdet.

OECI är en politiskt obunden, ideell organisation som grundades 1979 med syfte att främja samarbete mellan europeiska cancercentra och institut. OECI består idag av 93 medlemmar.

Ackrediteringsprogram för Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård samt bistå cancercentra att implementera kvalitetssystem genom kvalitetsindikatorer (standards) och peer review. Utifrån förbättringsplanen skrivs en årlig rapport och re-ackreditering sker var 5:e år. Idag finns det 19 Comprehensive Cancer Centres i Belgien (1), Finland (1), Frankrike (3), Ungern (1), Italien (7), Norge (1), Portugal (1), Nederländerna (1) och Storbritannien (3)

Definition av ett CCC

  • Innovativ karaktär, multidisciplinärt arbetssätt
  • Grund-, translationell- och kliniskforskning
  • Individanpassad cancervård
  • Lärandeorganisation med fokus på att förbättra professionerna, organisationen och vårdkvaliteten
  • God infrastruktur, expertis och innovation gällande cancerforskning
  • Utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av cancervård, utbildning och forskning

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer