Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset inför ny metod i Sverige för behandling av svårt sjuka cancerpatienter

En metod för kemoterapi som aldrig tidigare använts i Sverige har införts på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där förångade cellgifter ska minska risken för canceråterfall. Behandlingsmetoden ska förbättra livskvaliteten för patienter med långt gången magsäckscancer, men också minska risken för metastaser hos patienter i ett tidigare skede av sjukdomen. 

Vid PIPAC, Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy, skickas förångad cytostatika in i bukhinnan under högt tryck.
Metoden har hittills använts för tre patienter som fått sin behandling i samband med operation av magsäckscancer på Karolinska i Huddinge. I två av fallen gavs behandlingen palliativt för att minska antal metastaser i bukhinnan och därmed den stora mängd vätska som kan samlas i buken vid sådana tillstånd. Det här är beprövad metod som kan minska smärta och andra besvär som dessa patienter kan ha.
I en ny studie ska PIPAC användas också för att försöka förebygga metastaser i bukhinnan för patienter med avancerad magcancer som ännu inte spridit sig.
–    Magsäckscancer upptäcks ofta sent och har då tyvärr många gånger hunnit sprida sig till andra organ. Vanligast är att den sprider sig till bukhinnan, berättar Ioannis Rouvelas, kirurg, som leder arbetet med att införa metoden på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det här är en nystartad forskningsstudie som leds av Odense Universitetssjukhus i Danmark. Ett utbildnings-och forskningsutbyte pågår mellan sjukhusen kring PIPAC, som ursprungligen kommer ifrån Tyskland.
–    Fördelen med att använda cytostatika som aerosol under högt tryck tror vi kan vara att cytostatikan når ut i vävnaden på ett effektivt sätt, så att den kan absorberas i större mängder än vid andra metoder, säger Ioannis Rouvelas.

Vid PIPAC kopplas en högtrycksinjektor till ett instrument som liknar en stålpenna och som omvandlar cytostatika till gas. Gasen sprutas sedan in bukhinnan under högt tryck. Behandlingen ges i slutet av en magsäcksoperation under titthålskirurgi. Den förångade cytostatikan tar fem minuter att ge, och får 25 minuter på sig att verka.
Säkerhetsförberedelserna innan den första behandlingen har varit omfattande och metodens utförande har godkänts av Arbetsmiljöverket.
–    Behandlingen ges i ett slutet system, så inget av aerosolen ska kunna läcka ut i rummet. All personal i operationssalen har fått utbildning i metoden och har speciell skyddsutrustning på sig, säger Ioannis Rouvelas.

Magsäckscancer drabbar ca 600 patienter per år i Sverige. Till studien med PIPAC kommer cirka 10-12 svenska patienter att inkluderas.  Ett 20-tal patienter kommer att få PIPAC som palliativ behandling under det närmaste året.

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer

Ny metod kan rädda fler från hudcancer