Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer

I en ny klinisk studie vid Karolinska Universitetssjukhuset har första patienten blivit behandlad med ett läkemedel vars verksamma ämne kommer från en av Sveriges giftigaste svampar. Syftet med studien är att kliniskt pröva om detta kan bli en behandlingsmetod för patienter med metastaserad njurcancer.

Överläkare Jeffrey Yachnin, medicinskt ansvarig för Centrum för kliniska cancerstudier på Karolinska. Fotograf: Marcus Hagström.

I släktet spindlingar (Cortinarus), eller spindelskivlingar som de också kallas, finns bland annat en av Sveriges giftigaste svampar, toppig giftspindling. Giftet i svampen heter orellanin och det är ett nefrotoxin som orsakar allvarliga skador på njurarna och i större doser förstör njurarna.

– På samma sätt det aktivt transporteras i friska njurceller så verkar det också aktivt transporteras i njurcancerceller och även cellerna på njurcancermetastaser. Så säger överläkare Jeffrey Yachnin, medicinskt ansvarig för Centrum för kliniska cancerstudier på Karolinska.

– Det fascinerande är att orellanin verkar vara helt ofarligt för kroppens andra organ och vävnader och inte orsaka några biverkningar. Denna egenskap öppnar möjligheten för njurcancerpatienter, som redan är beroende av dialys på grund av man saknar egen njurfunktion, att behandlas för sin cancer, säger Jeffrey Yachnin.

Njurcancer upptäcks tyvärr ofta sent och ibland av en slump. Ofta har den redan hunnit sprida sig och då räcker det inte alltid med kirurgi.

Läkemedlet är utvecklat i Sverige och testas nu första gången på patienter i en klinisk studie på Karolinska. Studien ska omfatta cirka 40 patienter som Karolinska ska rekrytera både från Sverige och andra länder.

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Ny metod kan rädda fler från hudcancer

KI och Karolinska Universitetssjukhuset stärker satsningen på avancerade terapier