Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset bland de första i Europa med ny robotkirurgi

I mer än 20 år har Karolinska Universitetssjukhuset använt robotkirurgi. Nu blir sjukhuset ett av de första i Europa att använda en ny robot. Den använder teknik som kan göra stor skillnad för en viss grupp patienter.

Singleport-robot. Foto: Intuitive Surgical Operations Inc.

På Karolinska Universitetssjukhuset gör robotar redan stor nytta inom cancerkirurgi. Varje år använder kirurgerna dem i omkring 1.300 till 1.400 ingrepp. Robotarna som finns på Karolinska i dag använder en teknik kallad för multiport. Vid operation gör roboten ett hål i patienten för kameran och andra hål för instrumenten.

Olof Akre, professor i onkologisk kirurgi och verksamhetschef vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Fotograf: Ateljé Uggla.

Nu har Karolinska skrivit avtal för en singleport-robot som nyligen blev godkänd för den europeiska marknaden. Till skillnad från de andra robotarna använder den här endast ett hål. Kameran och instrumenten går in samma väg och kan sedan vecklas ut där kirurgen ska operera.

– Det möjliggör kirurgi som tidigare ansågs för riskfylld, säger Olof Akre, professor i onkologisk kirurgi och verksamhetschef vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nya tekniken gör det möjligt att gå in genom bara munnen på patienter där kirurgen tidigare hade behövt göra större ingrepp på käken. Roboten kan också göra stor skillnad för patienter där det är möjligt att gå in via analöppningen eller vaginan.

– Det innebär mindre smärta, kortare operations- och vårdtid. För en viss grupp patienter kommer den här roboten göra stor skillnad och minska lidande, säger Olof Akre.

Den nya roboten gör sannolikt sin första operation på Karolinska Universitetssjukhuset i början av april. Då blir sjukhuset ett av de första i Europa att använda den nya tekniken. Det är i linje med sjukhusets ambition om att vara ett av världens smartaste.

– När ny teknik finns vill vi ligga i framkant och vara med och utveckla den, säger Olof Akre.

Liknande poster

Robotkirurgi ger snabbare återhämtning vid lever- och bukspottkörtelcancer

Läs mer...

Nästa generations operationsrobotar snart här

Läs mer...