Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kardio-onkologi förr, nu och i framtiden

Kl 12.10–12.55

Kardio-onkologi är ett nytt område med begränsat antal randomiserade studier, så evidensgraden är skiftande. Europeiska kardiologföreningen (ESC) publicerade i år de första riktlinjer för
Kardio-onkologi. I den här föreläsningen kommer de nya riktlinjerna att presenteras integrerade med kliniska patientfall.

Föreläsare: Elham Hedayati MD, PhD, Docent och överläkare i onkologi,
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och Ioannis Katsoularis Öl,
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

För mer information och anmälan