Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

En internationell forskargrupp som leds av forskare vid Mittuniversitetet ska studera om naturvistelse eller spasemester kan förbättra unga canceröverlevares hälsa och välmående. Nu söks 150 deltagare till en ny studie.

I den första pilotstudien som genomfördes, studerades främst programmets utformning och säkerhet. I studien deltog 42 unga personer. Foto: WAYA-projektet.

− För att kunna ta faktagrundade beslut, och för att kunna erbjuda effektiva program som kan förebygga ohälsa och främja hälsa hos unga canceröverlevare, är det viktigt att det görs randomiserade studier av hög vetenskaplig kvalitet, säger Mats Jong, docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Mats har de senaste fem åren genomfört ett omfattande forskningsprogram med fokus på hur vila, rekreation och naturvistelse påverkar hälsa och välmående hos unga canceröverlevare. I den första pilotstudien som genomfördes, studerades främst programmets utformning och säkerhet. I studien deltog 42 unga personer.

− Resultatet från vår pilotstudie visade att WAYA-programmet är både möjligt att genomföra och det är lika säkert att delta i frilufts- som i semesterprogrammet, säger Mats Jong.

På basis av resultaten från pilotstudien genomför nu forskargruppen en stor randomiserad, kontrollerad studie för att ingående studera vilka effekter programmet har på upplevt välmående och hälsa. Deltagarna lottas till antingen det naturbaserade programmet (WAYA) eller ett semesterprogram. De som kan delta i projektet är unga personer 16–39 år gamla som någon gång i livet har varit, eller är drabbad av cancer.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet i Sverige, Universitetet i Tromsö, Sørlandets Sjukhus och Universitetet i Agder Kristiansand i Norge, samt från University of California San Francisco och Northwestern University i USA. Andra samverkanspartners i projektet är: Föreningen Ung Cancer, Maxa Livet/Barncancerfonden, samt Svenska Överlevnadssällskapet.

− Vår utmaning är nu att rekrytera upp till 150 deltagare till den nya studien vilket vi ser som svårt att uppnå inom Sverige. Därför kommer delar av studien att genomföras i Sydnorge med norska deltagare, säger Mats Jong.

Deltagarna kommer, i grupper om 10–12 personer, antingen att få delta i en åtta dagars vandring med övernattning i tält eller tillbringa en vecka på ett hotell där det bland annat finns möjlighet till bad och spafaciliteter. Första grupperna deltar i programmet under juni och juli 2024.

Mer information och intresseanmälan:

miun.se/waya-anmalan