Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Inbjudan till webinar om HER2+ mBC

Tid: 16:00 – 17:30
Varmt välkommen att medverka vid webinar om HER2-positiv mBC

Daiichi Sankyo och AstraZeneca

Mer information