Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Inbjudan till Svenska Lungcancermötet

Vi bjuder in till det 29:e Svenska Lungcancermötet på Wisby Strand i Visby.
Programmet kommer bland annat att handla om oligometastatisk sjukdom, neoadjuvant behandling och aktuella studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium. Vi kommer även i år att anordna en postervandring med pris till bästa poster. Är ni intresserad att delta så kan ni skicka in abstrakt.
Se detaljer i bilaga till inbjudan.

I anmälningsavgiften ingår samtliga måltider samt övernattning för dem som deltar hela mötet.
Möjlighet till deltagande enbart dagtid till reducerad kostnad.

Deltagaravgift
Hela mötet inkl. övernattning och konferensmiddag torsdag kväll: 3 000 kr
Dagkonferens och middag torsdag 11 maj: 1 850kr
Enbart dagkonferens inkl. lunch och kaffe: 1 000 kr

Ytterligare information samt möjlighet till anmälan finner du via www.cancerakademin.se

Avgiften kommer att faktureras. Ange därför fullständig faktureringsadress.
Glöm inte att ange referensnummer/kostnadsställe.
Faktura på deltagaravgiften kommer från Cancerakademin.

Sista anmälningsdag är 17 mars 2023 – OBS! Om mötet är fullbokat innan detta datum så stängs anmälan tidigare!

Välkommen!

Kristina Lamberg & Bengt Sjöberg

För mer information och anmälan