Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Implementering av CAR T-cells-behandling i den svenska sjukvården: Utmaningar och möjligheter

Onsdag den 29 mars 2023, kl. 12.10–12.55

Immunoterapi är en form av behandling som bryter ny mark inom olika områden. Hittills har det främst använts för behandling av hematologiska maligniteter. Forskning är på gång även inom solida tumörer. Särskilt tilltalade med den nya formen av behandling är att man använder cell- och genterapi i kampen mot sjukdomen.

Föreläsare Stephan Mielke är professor i hematologi och cellterapi vid institutionen för laboratoriemedicin och vid institutionen för medicin, Huddinge, samt FoU-chef för Tema Cancer samt föreståndare för CAST vid Karolinska Universitetssjukhuset. Stephan forskar om immunoterapi mot cancer – hur cancer kan bekämpas med hjälp av immunsystemet. Forskningen handlar dels om hur potentialen i patientens egna immunförsvar kan utnyttjas, dels om förbättrade metoder vid transplantation av blodstamceller från en annan person.

För mer information och anmälan