Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Implementering av ”Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi” – hur ska man tänka?

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsing om bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi.

ONSDAG 24 MARS 12.00 – 12.45 (SV)

Dokumentet ”Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi”, som finns att hitta på Nationella regimbiblioteket – stöddokument, är framtaget av Helena Hansson, specialistsjuksköterska vid Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping, i samarbete med sjuksköterskor i vårdprogramgruppen för Malignt melanom. Dokumentet är tänkt att vara en hjälp vid bedömning av eventuella biverkningar relaterade till immunterapi, både vid telefonrådgivning och när patienten kommer på ett fysiskt besök.

Under detta webinar kommer Helena Hansson berätta om sina tankar hur man kan implementera detta dokument på kliniken, övriga sjukhuset och inom regionen. Anna-Karin Ax leder diskussionen.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt