Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vid ventrikelcancer

Varmt välkommen att delta i denna webbföreläsning där Elizabeth (Lizzy) Smyth, Cambridge University Hospitals, Storbritannien, ger en överblick av immunterapins utveckling de senaste åren och dess roll för patienter med ventrikelcancer tillsammans med handfasta råd och praktiska verktyg kring behandling med immunterapi i kliniken.

Mer information och anmälan

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Läs mer...

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC

Läs mer...

Caring for patients with metastatic TNBC: The nurse’s perspective

Läs mer...