Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vid tidig TNBC -patientfallsdiskussion

Dr Mattea Reinisch, biträdande klinikchef på senologi- och bröstcancercentrum vid Evangelium kliniken Essen-Mitte i Essen, Tyskland, presenterar under detta interaktiva webinar två olika patientfall med tidig trippelnegativ bröstcancer (eTNBC) som är baserade på verkliga patientfall från den kliniska vardagen.

Webinaret syftar till att ge dig som deltar ny kunskap och besvara frågeställningar kring behandling av eTNBC-patienter med dagens immunterapi. Presentationen av patientfallen kommer att varvas med frågor. Det kommer finnas möjlighet för dig att ställa frågor till föreläsaren via chatt eller direkt vid registreringen. Webinaret riktar sig till hälso-och sjukvårdspersonal som behandlar bröstcancerpatienter.

Ingen deltagaravgift.
MSD Sverige står för kostnad för föreläsare och den tekniska lösningen.

Varmt välkommen!

 

Mer info och anmälan