Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vid mTNBC – Patientfallsdiskussion

Tid: 12:00 – 13:00
Antonios Valachis, överläkare på Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ), presenterar under detta interaktiva webinar två olika patientfall med metastaserad trippelnegativ bröstcancer (mTNBC) som är baserade på verkliga patientfall från den kliniska vardagen.

Webinaret syftar till att ge dig som deltar ny kunskap och besvara frågeställningar kring behandling av mTNBC-patienter med dagens immunterapi. Presentationen av patientfallen kommer att varvas med frågor. Det kommer finnas möjlighet för dig att ställa frågor till föreläsaren via chatt eller direkt vid registrering.

Webinaret riktar sig till hälso-och sjukvårdspersonal som behandlar bröstcancerpatienter.

Ingen deltagaravgift.

MSD Sverige står för kostnad för föreläsare och den tekniska lösningen.

Varmt välkommen!

Mer info och anmälan