Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vid lungcancer

Tid 12:00 – 12:50

Anders Vikström, överläkare vid lungkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, presenterar under detta interaktiva webinar olika komplicerade patientfall inom lungcancer som är baserade på verkliga patientfall från den kliniska vardagen.

Webinaret syftar till att ge dig som deltar ny kunskap och besvara frågeställningar kring behandling av lungcancerpatienter med immunterapi. Presentationen av patientfallen kommer att varvas med frågor och på slutet kommer det finnas möjlighet till dig att ställa frågor via chatt eller direkt vid registrering till föreläsaren.

Patientfallsdiskussionen riktar sig till hälso-och sjukvårdspersonal som behandlar lungcancerpatienter.

Deltagande är kostnadsfritt.

MSD Sverige står för kostnad för föreläsare och den tekniska lösningen.

Välkomna!

Mer info och anmälan

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...