Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vid cancerbehandling

Inbjudan till utbildning om immunterapi vid cancerbehandling

19 November 2020
Kl. 11.00 – 15.30
Plats: SCANDIC CONTINENTAL, Vasagatan 22, Stockholm
Direktsänt Webinar

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som på något sätt kommer i kontakt med cancerpatienter som behandlas med eller kan vara aktuella för immunonkologisk behandling.

Mötet sker i anslutning till föreningen Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte.

För mer information klicka HÄR