Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi – spelar kön roll vid behandlingsval?

Immunterapi – spelar kön roll vid behandlingsval?
Välkommen på webinar den 1 september 2021 kl 12.00 med Dr Fabio Conforti.

Dr Fabio Conforti från European Institute of Oncology presenterar under detta webinar sin kliniska och forskningsmässiga erfarenhet kring könets påverkan på effekt och toxicitet vid Immunterapi.
Ämnet för webinaret är: Effect of gender in cancer immunotherapy outcome and toxicity.

Dr Conforti arbetar som onkolog vid Euorpean Institute of Oncology i Milano, Italien där han fokuserar på patientomhändertagande vid ovanliga tumörer samt preklinisk translationell forskning.

MSD hoppas du har möjlighet att närvara vid detta unika tillfälle.

Mer information och anmälan

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...