Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi i klinisk vardag

Att kombinera checkpoint-hämmare och kemoterapi

När? 10e mars 2020, kl 09.30-16:00
Var? Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, nära Stockholm Centralstation
Hur? Internationella och nationella experter delar erfarenheter och leder interaktiva diskussioner om praktiska utmaningar

Mer information och registrering

 

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...