Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

IMMUNTERAPI – Ett forskningsgenombrott i behandling av cancer

Morgonens första talare var Håkan Mellstedt, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, som inledde med att konstatera att allt fler drabbas av cancer. I Sverige fick cirka 57 000 personer en cancerdiagnos år 2012 och med en allt mer åldrande befolkning ökar antalet drabbade kontinuerligt. År 2030 väntas antalet personer som diagnostiserats med cancersjukdom nästan ha fördubblats. Idag botas cirka 65 procent av alla som drabbats av cancer, vilket är en relativt bra siffra. Dessvärre har långtidsöverlevnad och en positiv livskvalitet varit svåra att uppnå för många patienter med avancerade cancerformer. Det finns med andra ord ett stort behov av nya effektiva behandlingar som kan förlänga överlevnaden för dessa patienter, inte minst avseende de stora cancersjukdomarna som exempelvis lung-, prostata-, bröst-, tjocktarms- och bukspottkörtelcancer. Här kan immunterapin spela en viktig roll då den visat sig vara en behandling som kan ge en ökad långtidsöverlevnad hos tidigare behandlade patienter jämfört med dagens standardbehandlingar.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...