Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunotherapy in the resectable NSCLC setting‭ –‬ learnings from patient cases‭ ‬‬‬‬‬‬‬

WEBINAR LIVE FRÅN ESMO
22 oktober kl 20.00 – 21.30

Immunterapi har fått stor betydelse vid behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och är rekommenderat som behandlingsval, både i guidelines och av NT-rådet. Ny data och utveckling har nu också fört immunterapi till tidigare stadier av sjukdomen, bland annat den resekterbara NSCLC.

Detta webinar, som sänds live från ESMO, kommer fokusera på att dela erfarenheter med immunterapi vid resekterbar NSCLC ur både lungläkarens, onkologens och kirurgens perspektiv. Patientfall kommer presenteras och i slutet av mötet kommer det vara en paneldiskussion med experterna som då även kommer ha möjlighet att svara på frågor från er som deltar på mötet.

AGENDA

20.00 – 20.05 Welcome
20.05 – 20.15 What does resectability mean in NSCLC? Dr. Mariana Brandao, Institut Bordet Belgium
20.15 – 20.40 Neo-adjuvant IO+chemo, the pneumo-oncologist’s perspective, Prof. Dr. Nicolas Girard, Curie Institute France

20.40 – 21.05 Neo-adjuvant IO+chemo, the thoracic surgeon’s perspective, Prof. Dr. Jonathan Spicer, McGill University Health Center Canada
21.05 – 21.30 Expert panel discussion, Dr. Brandao, Prof. Dr. Girard and Prof. Dr. Spicer

GUEST SPEAKERS
Dr. Mariana Brandao, Institut Bordet Belgium
Prof. Dr. Nicolas Girard, Curie Institute France
Prof. Dr. Jonathan Spicer, McGill Health Center Canada

För mer information och anmälan