Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunotherapy in mesothelioma

TISDAG 25 JANUARI 12.05 – 12.45

Nu kan du anmäla dig till denna webbföreläsning som modereras av Ronny Öhman, lungläkare i Lund. Under webbföreläsningen kommer Professor Paul Baas, Head of the Department of Thoracic Oncology at the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, Nederländerna, belysa verkningsmekanismer och behandlingsresultat från det immunonkologiska behandlingsalternativ som nu finns tillgängligt vid malignt pleuramesoteliom i första linjen.

I slutet av webbföreläsningen har vi avsatt tid för Ronny Öhman och Professor Paul Baas att diskutera de behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid malignt pleuramesoteliom i första linjen. Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat under mötet. Mötet kommer hållas på engelska.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC

Caring for patients with metastatic TNBC: The nurse’s perspective