Immunotherapy in 1L NSCLC

Våra norska kollegor på Bristol Myers Squibb kommer arrangera ett virtuellt möte:

Datum: onsdag 14 april, 2021
Kl: 17.00 – 18.30

Bristol Myers Squibb Sverige har fått möjligheten att erbjuda även svensk sjukvårdspersonal att delta i detta virtuella möte. Mötet kommer hållas på engelska.

För mer info och anmälan klicka här