Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunotherapy in 1L NSCLC

Våra norska kollegor på Bristol Myers Squibb kommer arrangera ett virtuellt möte:

Datum: onsdag 14 april, 2021
Kl: 17.00 – 18.30

Bristol Myers Squibb Sverige har fått möjligheten att erbjuda även svensk sjukvårdspersonal att delta i detta virtuella möte. Mötet kommer hållas på engelska.

För mer info och anmälan klicka här

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt