Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunonkologi – Från lab till långtidsöverlevnad

Lunchwebinar 4-8 okt 2021

I år är det 10 år sedan immunonkologisk behandling blev tillgänglig för patienter med avancerad cancer och därmed en fjärde hörnsten och ett paradigmskifte inom cancerbehandlingen. Detta vill vi uppmärksamma genom IO-veckan 2021. Ta tillfället i akt att lyssna till när internationella och svenska experter inom området samtalar om dagens behandling av avancerad cancer. Samtalen kommer att ta avstamp i frågeställningar kopplade till fall från den kliniska vardagen. IO-veckan inleds med ett samtal som tar oss hela vägen från tidig utveckling av checkpointhämmarna via Nobelpris till där vi är idag och avslutas med en paneldiskussion med de svenska experterna.

 

4 okt / 12.00-12.50

The Immunotherapy – From Lab to Long Term Survival

Docent Ana Carneiro i samtal med Prof. Jeffrey S. Weber

5 okt / 12.00-12.50

Treating Melanoma Today – Clinical Case Discussion/Q&A

Docent Lars Ny i samtal med Prof. James Larkin

6 okt / 12.00-12.50

Treating RCC Today – Clinical Case Discussion/Q&A

Docent Magnus Lindskog i samtal med Dr Laurence Albigès

7 okt / 12.00-12.50

Treating NSCLC Today – Clinical Case Discussion/Q&A

Docent Simon Ekman i samtal med Dr Luis Paz-Ares

8 okt / 12.00-12.50

10 år med checkpointbehandling – möjligheter och utmaningar i kliniken

I panelen: Docent Ana Carneiro, Docent Lars Ny, Docent Magnus Lindskog, och Docent Simon Ekman

Moderator: Ulrika Brunell-Abrahamsson, Medical Manager Oncology, Bristol Myers Squibb

 

Mer information och anmälan klicka här

 

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.

 

Liknande poster

Immmunterapi och behandling – hur går det ihop?

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC