Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi

PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
CAR-T-celler
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

21-22 Oktober 2020,
7A Centralen, Vasagatan 7, 3 trappor,
Stockholm

Sista anmälningsdag 2 oktober

För mer info och anmälan