Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi

PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
CAR-T-celler
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

21-22 Oktober 2020,
7A Centralen, Vasagatan 7, 3 trappor,
Stockholm

Sista anmälningsdag 2 oktober

För mer info och anmälan

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Läs mer...

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

Läs mer...

IO-veckan 2022 State Of the Art

Läs mer...