Imfinzi godkänt vid ”extensive-stage” småcellig lungcancer

Läs det engelska pressmeddelandet här