Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ADC – Från idé till klinisk verklighet

Hur mycket kan du skräddarsy din patients cancerbehandling?

För bara något årtionde sedan sågs tanken bakom ADC som science fiction – idag är det klinisk vardag och erbjuder helt nya möjligheter att skräddarsy cancerbehandlingar.

Genom att koppla cellgifter till antikroppar (”Antibody-Drug-Conjugate”) kan man behandla flera tumörtyper med större precision.

Hur har denna teknik utvecklats, hur fungerar den och vad är Trop-2-riktad ADC?

Professor Mattias Belting, som leder en forskargrupp med fokus på ADC-läkemedel, ger en introduktion till hur ADC har utvecklats från idé till patientnytta.

Tisdag 23 maj 2023, 12:15 – 12:55

Föreläsare: Mattias Belting är professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper/Avd. För tumörmikromiljön, och överläkare på Skånes universitetssjukhus vid verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik.

I enlighet med gällande avtal mellan LIF (Läkemedelsindustrin) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) måste vi göra dig uppmärksam på att ditt deltagande måste godkännas av huvudman. Alla kostnader för mötet betalas av Gilead Sciences Sweden AB.

För frågor vänligen kontakta Jonas Söderholm via mejl [email protected] eller på telefonnummer 073-0591653.

Klicka här för mer information och anmälan