Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur lång tid har jag kvar, doktorn?

För varje tänkande människa som får information av sin läkare att cancern inte går att bota infinner sig frågan ”Hur lång tid har jag kvar?”. Inte sällan är själva cancerinformationen så omtumlande och bedövande att patienten inte kan ställa frågan då beskedet ges, men förr eller senare uppkommer den alltid. Vissa patienter kan sedan formulera frågan i klara ord, medan andra inte vågar fråga rent ut eftersom de är rädda för svaret. Kanske lindar de då in frågan i omskrivningar, men en någorlunda erfaren cancerläkare förstår emellertid att frågan finns där. Hen vet dessutom att svaret inte kan, och inte får, ges i exakta antal dagar eller månader utan kräver ett mer nyanserat svar. Samtidigt är det näst intill ohederligt att säga ”det kan ingen veta” eftersom det för patienten är en avgörande fråga. Läkaren har dessutom både kunskap och erfarenhet som kan bidra till en realistisk bedömning.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Utvärdering av statistiska sanningar på individnivå

Så kan second opinion bli värdefullt för båda parter

Ödmjukhet och nyfikenhet i ny bok om patientmöten