Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?

Den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland ett nationellt heldagswebbinarium om behandlingsmöjligheter som finns för patienter som behandlats för cancer i bäckenområdet (gynekologisk-, urologisk- och tarmcancer) med besvär från urinvägar eller bäckenbotten.
Mötet avser att ta vid efter de uppskattade mötena kring ”Att leva efter bäckencancer” som tidigare anordnats i Malmö och Stockholm i detta viktiga ämne.

Datum: 14 oktober

Tid: 08:15 – 15:00

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla oavsett specialitet och profession som behandlar patienter med cancer i lilla bäckenet

Innehåll

  • Genomgång av vanliga urinvägsbesvär som kan komma efter cancern och hur de kan behandlas
  • Instillationsbehandling vid strålcystit, klinisk erfarenhet och evidens
  • PTNS –klinisk erfarenhet och evidens
  • HBO, hyperbar oxygenbehandling, diskussion kring evidens och vilka patienter som kan vara aktuella
  • Gynekologisk påverkan av rektalcancer
  • ”Headache in the pelvis”
  • Praktiska råd
  • Interaktiv dag via live-chat med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna

En fakultet av nationell expertis kommer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap

Arrangör: RCC Stockholm Gotland

För mer information och anmälan: Anmäl dig senast 30 september.