Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hopp om livet! En föreläsning med fokus på behandling av cancer

Tid 12:10 – 12:50

Hopp om livet! En föreläsning med fokus på behandling av cancer

Vad finns det att hoppas på när sjukdom är obotlig? Och riskerar man, som sjukvårdspersonal, att ta ifrån patienten allt hopp om man säger som det är?
Nina Cavalli-Björkman, som är onkolog, talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen.

Föreläsning av Nina Cavalli-Björkman,
Överläkare, Akademiska Sjukhuset

För mer information och anmälan